promo
authentiek acquireren/presenteren

Doel ; betere resultaten behalen. Bewust worden van verbaal-en non verbaal gedrag.
Bewust worden van authentiek gedrag versus rolgedrag.

- authentiek zijn

- de kracht van uitstraling / aantrekkingskracht

- vergroten van de gunfactor

- betere samenwerking

- omzetverbetering