promo
Klant gerichte training en coaching mogelijk;

Doel : bewust worden van klantgericht handelen en vervolgens ook handvaten toegereikt krijgen om klantgericht te handelen.

Zowel de klant als ook U staat centraal.

Een praktijkgerichte training waarin we graag goed luisteren naar wat uw ervaringen zijn en hiermee aan de slag gaan.

- klantgericht denken en handelen

- klachtenbehandeling

- feedback ontvangen en geven

- klantkenmerken